KONTAKT

Imaš pitanje ili želiš da obradimo neku temu? Javi!

Želiš surađivati, imaš preporuku koju želiš podijeliti ili me želiš upozoriti na strgani link, piši.

Nastojim odgovoriti na mailove unutar tri radna dana. Ponekad mi poruka promakne ili završi u spamu koji zaboravim provjeriti. Nemoj zamjeriti i pošalji opet.

Javi se na email nutrivor@nutrivor.eu  ili putem kontakt-forme.